Rejestracja zakończona

Po dokonaniu wpłaty na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania uiszczenia opłaty startowej poprzez przesłanie potwierdzenia przelewu w terminie od 16 do 24 października 2021 r. na adres: biegcharytatywny@wspol.edu.pl. W treści e-maila należy podać imię i nazwisko, imię ojca uczestnika.

Plakat do pobrania