Misja i cele Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

 

Celem statutowym działalności Fundacji jest pomoc wdowom i dzieciom, osieroconym przez policjantów poległych na służbie. Realizacja tych celów następuje w wyniku następujących działań:

- zapomogi materialne i finansowe wdowom i sierotom po poległych Funkcjonariuszach Policji, pozostających w trudnych  warunkach materialnych i życiowych,

- stypendia i pomoc materialną związaną z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

- organizowanie oraz dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach,

- dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot.

Misje i cele realizowane są dzięki społecznemu zaangażowaniu wielu osób. Członkowie Rady i Zarządu Fundacji swoją działalność i pracę na rzecz Fundacji wykonują bez pobierania wynagrodzenia przy dużym wsparciu i zaangażowaniu Policjantów i Pracowników Policji w kraju.